HISTORIE

I november 1998 mødtes syv personer for at drøfte muligheden for dannelse af en ny menighed i København. Efter grundigt forarbejde og udgivelse af et lille debathæfte, "En ny menighed - en ny mulighed", som bl.a. indeholdt et afsnit om baggrund og begrundelse for kirkens tilblivelse og kirkens missions- og menighedssyn, så Københavnerkirken dagens lys 7. januar 2001.

Kirkens første gudstjenester blev afholdt på Sct. Annæ Gymnasium, men flyttede allerede i april 2002 til Peder Lykke Skolen pga. kraftig vækst. I september samme år blev én af kirkens præster, Claus Grønbæk, ansat. Siden er forskellige andre ansatte, såvel administrative som børnemedarbejdere og præster, kommet og gået. I 2014 flyttede kirken til større gudstjenestelokaler på Israels Plads, og kirken administreres fra kontorlokaler på Amager.