I-GRUPPER I EFTERÅRET

sjovt, socialt og inspirerende

En I-gruppe er et halvt års fordybelse og oplevelser, hvor du får mulighed for at møde nye mennesker, dyrke fælles interesser, dele viden og oplevelser, og sammen gå på opdagelse inden for dit interesseområde.

Du kommer med i en I-gruppe ved møde op på Torvedagen i kirken, gå på opdagelse i alle efterårets nye I-grupper, meld dig til den eller de I-grupper, du vil deltage i. 

martin 2.png


Har du en idé til en I-gruppe, som du gerne vil starte op på Torvedagen?

Kontakt Martin
Tlf. 4078 8088
Mail: martin.falch.rasmussen@gmail.com