I-GRUPPER

sjovt, socialt og inspirerende

En I-gruppe er et halvt års fordybelse og oplevelser, hvor du får mulighed for at møde nye mennesker, dyrke fælles interesser, dele viden og oplevelser, og sammen gå på opdagelse inden for dit interesseområde.

Du kommer med i en I-gruppe ved møde op på Torvedagen i kirken, gå på opdagelse i alle efterårets nye I-grupper, meld dig til den eller de I-grupper, du vil deltage i. 

Næste torvedag

søndag d. 17/9 kl. 13.00
efter gudstjenesten

Rammerne omkring en gruppe ser sådan ud:

•En fast gruppe med 5-15 mennesker

•Mødes i 6 måneder 1-2 gange pr. måned

•Deler og dyrker en fælles interesse

 

Martin web.png

Martin Falch Rasmussen


Har du en idé til en I-gruppe, som du gerne vil starte op på Torvedagen?

Kontakt Martin
Tlf. 4078 8088
Mail: martin.falch.rasmussen@gmail.com

Hvorfor være med i en i-gruppe?

Der er mange gode grunde til at være med i en I-gruppe. For det første møder du nye mennesker på kryds og tværs i kirken. Derudover er det et inspirerende og berigende format, hvor du kan dele liv og opleve og lære sammen med andre. Det er et oplagt sted at invitere nye med. Familie, venner, kollegaer, studenterkammerater osv. I-grupperne bygger både bro inde i kirken, men er også en vej ind i kirken for nye. Sidst men ikke mindst er det et afslappende fællesskab, som er nemt at få til at passe ind i dit program.

 

Aktuelle I-grupper