Tro og videnskab

Interesseområde

Vi vil diskutere om der er modsætninger mellem vores tro og den etablerede videnskab, eller om disse to felter måske ligefrem kan supplere hinanden.

Vision

Visionen er at ingen i kirken går rundt og føler, at videnskab er en modsætning til det at være personlig kristen. Del din tro, din tvivl og din viden med dine kristne brødre og søstre.

Mødefrekvens

 

Minimum antal deltagere

2

Højeste antal deltagere

ingen øvre begrænsning

Kontakt

Lars Sejergaard
Tlf. 30754006

Brætspilsgruppe

Interesseområde

I vores I-gruppe ønsker vi at udfolde vores interesse for at spille brætspil. Det kan være spil fra alt som HINT til mere strategibasseret spil som 7-Wonders eller Puerto Rico. Vi vil desuden også meget gerne lære nye spil at kende. Så har du lyst til at hygge med at spille brætspil, så er vores I-gruppe noget for dig. Vi tænker at mødes 1 gang om måneden formentlig fredag eller lørdag aften.

Vision

At vi igennem brætspil kan være sammen med hinanden på en sjov og hyggelig måde og dermed styrke fællesskabet i kirken.

Mødefrekvens

Månedlig

Minimum antal deltagere

4

Højeste antal deltagere

7, men hvis flere tilmelder sig vil vi måske oprette flere grupper.

Kontakt

Thomas Thams Jensen
Frimestervej 20, 3. TH. 2400 København NV
Tlf: 30820604

Fædregruppe

Interesseområde

Diskussion om hvordan det opleves at være blevet far, sparring omkring opgaven og ansvaret af at have et barn og en familie. Gerne også mere afslappede sociale aktiviteter, som at drikke en kop kaffe eller en god øl sammen.

Vision

Sparring og fælles fordybelse, evt. igennem opbyggende eller faglig litteratur, i hvad kristen børneopdragelse og familieledelse er. Fællesskab omkring familielivets glæder og udfordringer.

Mødefrekvens

Som udgangspunkt én gang om måneden, men der lægges op til at mødes oftere og mere afslappet, hvis det kan lade sig gøre.

Minimum antal deltagere

4

Højeste antal deltagere

10

Kontakt

Bergur Johannesen
M: 26 18 88 95
E: johannesenbergur@gmail.com

”Lead like Jesus – the best role model ever”

Interesseområde

Forslag om at vi som gruppe
-        Ser DVD foredrag
-        Læser en bog eller udsnit af en bog
-        Deltager på Global leadership Summit

Derefter lave fælles drøftelser for at støtte og opmuntre os alle i vores ledelse.

Vision

”Lead like Jesus – the best role model ever”

Overskriften er navnet på en bog og et tilhørende foredrag, som har været til stor inspiriation.
Vi har som kristne ledere den største rollemodel når vi kender Jesus – hvordan kan vi omsætte det og bruge det aktivt i dagligdagen, både i vores hjem, i vores arbejdsliv og i vores kirke?
Vi mødes i private hjem, ser et foredrag med efterfølgende drøftelse og oplæg.

Mødedatoer

4-6 aftener eller evt. kombineret med en lørdag/søndag eftermiddag

Minimum antal deltagere

4-5 deltagere

Højeste antal deltagere

10 deltagere

Kontakt

Holger Brøns Jensen
Mobil 61913693
Mail: holger@broensjensen.dk

SKOVEN (lukket for yderligere tilmeldiner)

Interesseområde

Vi mødes i skoven 4 lørdage i tidsrummet 10-12. Lav en kande kaffe og stik en rulle kiks (eller hvad du har i skabet) i tasken - så hygger vi os det bedste, vi har lært. En tur i skoven kræver ingen forberedelse og ingen skills. Det er såre enkelt og mega rart.

Vision

SKOVENS formål er at give os mulighed for at møde hinanden og hyggesnakke i en ramme, hvor der også er plads til børn og leg.

Mødedatoer

29/9
10/11
19/1
23/2

Minimum antal deltagere

Min. 5 tilmeldte.

Højeste antal deltagere

max. 20 + det løse.

Kontakt

Kristine Friis Thiesen
mob. 26 65 60 69
el. messenger

The Sunday Morning Gospel Choir

Interesseområde

I denne gruppe mødes vi 45 min. inden nogle af vores gudstjenester og indøver ekstra stemmer på 1-2 af de sange – eller bare omkvædene på 1-2 af de sange – som menigheden sammen skal synge til den efterfølgende gudstjeneste.

Arrangementerne bliver enkle, og uden noder, så alle kan være med.

Vision

Visionen er gennem sangen at tilbedelsen og fællesskabet i kirken må bliver løftet og styrket og gudstjenesterne beriget

Mødedatoer

21/10 kl. 10.15

25/11 kl. 10.15

D. ? i januar

D. ? i februar

Minimum antal deltagere

1 person

Højeste antal deltagere

400 personer

Kontakt

Martin Falch Rasmussen
Mob. 40 78 80 88
Messenger

Kristne Buzzwords

Interesseområde

Synd, nåde, lov, frelse. Der er mange ord, vi bruger i flæng i kirken, men hvad betyder de egentlig? I I-gruppen  ‘De kristne buzzwords’ går vi i dybden med ordene. Vi tager et buzzword for hver gang og undersøger det fra alle leder og kanter ved at se på bibelsteder, høre hvordan andre mennesker har forstået dem (f.eks. i blogposts, youtubeklip eller et bogkapitel) og snakker om dem og reflekterer sammen over ordene. Gruppen er for dig, der måske er ny i kirken og gerne vil have lidt bedre styr på de kristne buzzwords eller for dig, der er vant til at høre dem, men måske lige har brug for at få dem støvet af, frisket op eller få et nyt perspektiv på dem!

Derudover vil vi også have en kaffepause hver gang vi mødes, hvor vi har mulighed for at lære hinanden bedre at kende i gruppen.

Gruppen ledes af Katrine, der har været kristen i mange år, og Nanna, der er lidt nyere i troen.

Vision

Formålet er, at nye i kirken og i troen kan forstå de ord, der bruges meget i kristne sammenhænge og at ”gamle kristne” kan reflektere over dem på nye og få nye perspektiver på dem. Det vil dyrke en dybere forståelse for evangeliet, missions-aspektet består i, at nye i troen kan forstå biblens budskab bedre, men også at vi bliver bedre udrustet til at tale om og artikulere disse ord, hvilket kan bruges, når vi deler vores tro. Gruppen er desuden lagt eget an på at diskutere og sammen udforske ordene – det er ikke ”undervisning” – og det vil styrke vores fællesskab som gruppe.

Mødedatoer

16. september kl. 18.00-20.00
21. oktober kl. 18.00-20.00
11. november kl. 14-16
9. december kl. 14-16

Minimum antal deltagere

5 personer

Højeste antal deltagere

11. Dvs. vi er åbne for 3 nye deltagere til Torvedagen. Hvis der er flere, der gerne vil, kan de komme på en venteliste, og så overvejer vi, om vi lige skal tage nogle flere med!

Kontakt

Katrine Vigilius
kvigilius@gmail.com
81619558
Ellers skriv gerne på Facebook

Fjeldtur - vinter

Interesseområde

Vinterfjeldet kalder. Hvis du endnu ikke kan høre dets stemme, skal du måske overveje at deltage i denne gruppe? Vi skal planlægge en vintertur til feb, marts eller april 2019 - med ski, telt og en varm sovepose.

Vision

Én af de skønne ting med en skitur er at fællesskabet helt naturligt styrkes i fjeldet. Samarbejde er nødvendig og vi er afhængige af hinanden. Vi er nødt til at se hinanden og kende hinandens styrker og svagheder. Det at vi er væk fra hverdagens larm og bevæger os i Guds store natur giver mulighed for at blive små, stille, dele liv og tanker og meditere over Guds skaberværk – og måske opleve Guds troskab i det perspektiv som bibelen selv giver: For bjergene kan rokkes og højene vakle men min troskab mod dig rokkes ikke. Hvem vil du invitere med?  

Mødefrekvens

Udspil: 1 gang/måned.

Minimum antal deltagere

5 personer

Højeste antal deltagere

9 personer (svarende til 3 telte)

Kontakt

Anders Engell-Kofoed, 40101823, elleby.anders@gmail.com