Fjeldtur - vinter

Interesseområde

Vinterfjeldet kalder. Hvis du endnu ikke kan høre dets stemme, skal du måske overveje at deltage i denne gruppe? Vi skal planlægge en vintertur til feb, marts eller april 2019 - med ski, telt og en varm sovepose.

Vision

Én af de skønne ting med en skitur er at fællesskabet helt naturligt styrkes i fjeldet. Samarbejde er nødvendig og vi er afhængige af hinanden. Vi er nødt til at se hinanden og kende hinandens styrker og svagheder. Det at vi er væk fra hverdagens larm og bevæger os i Guds store natur giver mulighed for at blive små, stille, dele liv og tanker og meditere over Guds skaberværk – og måske opleve Guds troskab i det perspektiv som bibelen selv giver: For bjergene kan rokkes og højene vakle men min troskab mod dig rokkes ikke. Hvem vil du invitere med?  

Mødefrekvens

Udspil: 1 gang/måned.

Minimum antal deltagere

5 personer

Højeste antal deltagere

9 personer (svarende til 3 telte)

Kontakt

Anders Engell-Kofoed, 40101823, elleby.anders@gmail.com