Back to All Events

Kirke I Københavnsk Kontekst

 • Københavnerkirken 17 Rømersgade København, 1362 Denmark (map)
 • Kirke i en københavnsk kontekst!

Hvem er vi? - Hvor står vi? - Hvad vil vi?

Evangelisk Luthersk Netværk København inviterer endnu engang til en konference, hvor vi bliver opmuntret, udfordret og udrustet til at være kirkekristne i Storkøbenhavn.

Vi sætter os op i helikopteren og ser, hvad der sker i det københavnske kirkeliv. Hvor ser vi liv og vækst? Hvor er der stagnation eller tilbagegang? Er der fælles kendetegn på de kristne fællesskaber, som oplever vækst? Skal kristne fællesskaber være forskellige, hvis vi skal nå forskellige mennesker med evangeliet om Jesus?

ELN-København er forpligtet på de lutherske bekendelsesskrifter. Derfor finder vi det naturligt, at vi hjælper hinanden med at være lutherske kristne i mission. Er der noget i den lutherske arv, der har særlig betydning for forkyndelsen til nutidens københavnere? Er der gode grunde til, at lutherske valg- og frimenigheder fortsat kalder sig lutherske og ikke blot evangeliske?

Præsentation af talerne
38-årige Thomas Øhrstrøm Willer grundlagde i 2003 frikirken Re:gen, hvor han stadig er præst. Re:gen har base i Kristuskirken på Nørrebro, og er blandt andet kendt for et omfattende socialt arbejde under overskriften ”Elsk Byen”. Thomas er uddannet sociolog, og medforfatter til bøgerne ”Generation Search” og ”Jeg tror på det hele Gud, skæbnen og de syv bud”.

60-årige Jens Ole Christensen har været studentersekretær for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS); leder af KFS’s ledertræningscenter; rektor på Dansk Bibel Institut og generalsekretær for Luthersk Missionsforening. Siden 1. november 2015 sognepræst ved Nazareth Kirke på Østerbro.

Program

 • 10.00: Velkomst med bibel, bøn og lovsang v/ Claus Grønbæk og David Christiansen, Københavnerkirken
 • 10.30: Overblik over kirkeliv i København
  Foredrag ved præst i Re:gen, Thomas Øhrstrøm Willer
  Hvad sker der i københavnsk kirkeliv – både i folkekirker, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker? Vokser frikirkerne? Oplever folkekirkemenighederne tilbagegang? Passer kirkernes profil til det, københavnere søger? Er det nødvendigt med nye kirkeformer for at tiltrække unge?
 • 12.00: Frokost
 • 13.00: Luthersk forkyndelse – force eller farce?
  Foredrag ved sognepræst Jens Ole Christensen, Nazareth Kirke
  Er synd og nåde, lov og evangelium og vægtlægningen i den lutherske forkyndelse passé? Kæmper nutidens københavnere med udfordringer, som har brug for en luthersk stemme? Hvad vil en luthersk forkyndelse formidle til nutidens københavnere?
 • 14.15: Kaffepause
 • 14.45: Refleksions samlinger hvor vi reflekterer over det, vi har hørt i løbet af dagen.
  1) Styrker og udfordringer ved at være missionsforening. Facilitatorer: Michael Dam Nygaard (ELM) og Henrik Boje Jensen (IM)
  2) Muligheder og svagheder ved at være folkekirkemenighed. Facilitatorer: Kurt Dalsgaard (Buddinge Kirke), Henrik List (Emdrup Kirke) og Niels Jørn Fogh (Lindehøj Kirke)
  3) Styrker og svagheder ved at være valg- eller frimenighed. Facilitatorer: Anton Braüner (LM-Kirken på Amager) og Claus Grønbæk (Københavnerkirken)
  15.45: Afsluttende opmuntring og bøn. v/ sognepræst Niels Jørn Fogh

Pris: 150 kr. pr. person. Tilmelding på mail: njf@km.dk. Frist for tilmelding: søndag den 12. marts. Gebyret kan indbetales på konto nr. 1551-3327051644. Skriv navn og mærk betalingen: KK. Det er også muligt at betale kontant på selve dagen.

Vi opfordrer til, at man tager flere afsted fra hver forening eller menighed. Det gør det lettere, når undervisningen skal omsættes i praksis. Søg gerne Menighedsråd eller kirkens ledelse om tilskud. 

ELN-København ledes af en gruppe kirkeledere i Storkøbenhavn, som ønsker at fastholde kirke- og menighedsliv på Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse, samt inspirere til at bygge levende og relevante menighedsfællesskaber i Storkøbenhavn. ELN-København er en del af det landdækkende Evangelisk Luthersk Netværk.

Ledergruppen for ELN-København består af Michael Dam Nygaard, Kurt Dalsgaard, Claus Grønbæk, Anton Braüner, Henrik Boje Jensen, Henrik List og Niels Jørn Fogh.

Medindbydere: Emdrup Kirke, Københavns Indre Mission;

Earlier Event: March 15
Kafé K
Later Event: March 19
Gudstjeneste