OVERSIGT OVER TEAMS I KIRKEN

I Københavnerkirken vil vi gerne støtte nye initiativer og give plads til, at du kan tjene med lige præcis dét, du brænder for. Så hvis du har en god idé til noget, du gerne vil, men bare ikke lige helt ved hvordan... så vil vi meget gerne høre om det og hjælpe dig videre.

GUDSTJENESTEN


Dørteam

Dørteam er den der skumle fyr, som står med øjnene klistret til døren når gudstjenesten er slut. Der kommer af og til nogen, som gerne vil vide, hvad der sker i huset, se bygningen, høre om husets tilbud eller sove på toilettet. Det er dørteams opgave at varetage denne kontakt. Derudover skal huset lukkes og slukkes. Det er i bund og grund en hyggelig tjans med meget lidt aktion. Den eneste forudsætning er, at man skal kunne det der med nøgler, og have mod på at tage kontakt til og tale med fremmede (nogen gange hjemløse). Vi er på en af gangen.
Kontakt: David Pedersen, dk@davidkofod.dk, 30340141

Forbønsteam

Vi vil gerne bede og takke sammen og for vores brødre og søstre. Vi er konkret til rådighed til hver gudstjeneste i forbindelse med nadver og lovsangen – fra start til slut (ca. en vagt pr. måned). I løbet af ugen beder vi også for de bønner, der bliver lagt i den lille kasse, der står på infobordet i indgangshallen. Vi kan også kontaktes i løbet af ugen, hvis der dukker et bønneemne op.
Kontakt: Didde Snitgaard, diddejs@gmail.com, 51206157

 

Gudstjenesteledere

Gudstjenestelederteamet sørger for at sikre en personlig og imødekommende ledelse af gudstjenesten, så nye såvel som gamle føler, at de er velkomne til gudstjenesten i Københavnerkirken. Udover at have et godt indblik i gudstjenestens program sikrer vi, at alle medvirkende er til stede og hjælper til ved dåb og nadver.
Kontakt: Martin Brejl, martin.brejl@sas.com, 27212967

 

Gudstjenesteplanlægningsteam (GPT)

GPT har ansvaret for planlægningen af gudstjenesterne. Helt overordnet indebærer det, at vi diskuterer, hvordan vi får de bedst mulige gudstjenester, der taler til så mange som muligt. Konkret og praktisk indebærer det, at vi skiftes til at planlægge de enkelte gudstjenester. Vi udarbejder et program for, hvornår der skal ske hvad, og i det hele taget har vi den koordinerende funktion.
Kontakt: Nikolai Kaarsholm, nikolai@kbhkirken.dk

Infoteam (i salen)

Har jeg hilst på dig før? Det at blive SET og MØDT er altafgørende i forhold til at føle sig velkommen et nyt sted. I infotemaet ønsker vi netop at se og møde folk, der er nye eller måske stadig føler sig nye i mængden. Opgaven består desuden af nogle små praktiske opgaver i løbet af gudstjenesten samt at være til rådighed for spørgsmål efter gudstjenesten. Kom og vær med!
Kontakt: Line Klausholt-Larsen, line_iw@hotmail.com, 26184894
 

Lovsangstjenesten

Lovsangstjenesten består af 18 mand i tre teams. Hvert team leder lovsang én søndag i måneden – dvs. ca. 10 søndage på et år plus tilsvarende antal øvere. Derudover mødes vi én gang hvert semester til Worship Walkers for at bede, lovsynge og blive udfordret og opmuntret i vores tjeneste.
Kontakt: Nikolai Kaarsholm, nikolai@kbhkirken.dk


Lydteam

Lydteamet består af ca. 6-8 personer. Det er vores opgave at sørge for, at musik og tale formidles til menigheden så klart og vellydende som muligt, og at prædikenerne bliver optaget og givet videre. Der er to på hver søndag, og du er på ca. en gang om måneden. Vi står for lyden til gudstjenesterne, men også i forbindelse med lejre og andre arrangementer i kirken. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med lyd før, men ikke en forudsætning.
Kontakt: Daniel Knudsen, daniel@kbhkirken.dk


Praktisk team

Vi har ansvaret for en del praktiske ting i forbindelse med gudstjenesten. Helt konkret mødes vi en time før gudstjenesten for at sætte fx bannere og nadver op. Under selve gudstjenesten er vi ikke ansvarlige for noget, men bagefter bruger vi ca. 30 min på at pakke sammen igen. Det er ikke fysisk hårdt arbejde, så alle har mulighed for at være med – man har ca. én “vagt” i måneden. Det er et fedt team at være med i, fordi man føler, man bidrager med noget til gudstjenesten, og ens arbejde bliver værdsat.
Kontakt: Jakob Pedersen, tlf. 30588039


Projektorteam

Projektorteamet tjener menigheden om søndagen ved at styre præsentation af sange, bibelvers, filmklip, powerpoint mm. på det store lærred. Du er på ca. en time inden gudstjenestens start og en halv time efter, at gudstjenesten er slut. Det kræver ikke de store tekniske evner, og du vil få en god introduktion til, hvordan det hele fungerer.
Kontakt: Daniel Knudsen

 

Serveringsteam

Serveringsteamet har ansvaret for at sørge for kaffe inden gudstjenesten hver søndag og ved særlige arrangementer som fx jul, fastelavn, årsmøde osv. Vi laver også en plan over frokosten, så k-grupperne ved, hvornår de er ansvarlige. Vi har hver ca. én søndag om måneden, hvor vi skal sørge for kaffen. Som medlem af serveringsteamet får du mulighed for at bidrage til fællesskabet på en meget praktisk måde.
Kontakt: Birthe Riis-Bentzen, riis-bentzen@hotmail.com, 29721409

 

Tekstlæsning

I tekstlæsningsteamet læser vi søndagens tekst højt for menigheden i mikrofon. Det kræver, at du bruger lidt tid på at øve teksten hjemme, så den retorisk fremstår på bedste måde. Du er på ca. en gang om måneden. 
Kontakt: Sara Sejergaard, larssara@gmail.com, 43624006

 

Tolketeam

Teamet består af ca. seks personer, og vi oversætter gudstjenesten til engelsk hver søndag, så engelsksprogede også kan få del i alt, hvad der foregår i kirken og føle sig velkomne. Så hvis du har et hjerte for de internationale og kan lide at snakke engelsk, er det en tjeneste for dig.
Kontakt: Christine Rønne Hansen, christunte@hotmail.com, 51963507

 

Velkomstteam (i døren)

I velkomstteamet ønsker vi, at I, som kommer til gudstjeneste, skal opleve, at I er velkomne. Vi står derfor ved indgangen og byder velkommen og deler gudstjenesteprogrammer ud.Vi sørger for, at man kan komme ind til gudstjeneste, også selv om at man skulle blive forsinket.Vi sørger også for at sætte et infobord op i stueetagen. Du behøver bare at have lyst til at give et smil for at kunne være med.
Kontakt: Anne Marie Engrob, annemarie@engrob.dk, 25488408

DIAKONI

Lørdagsfællesskab

”Lørdagsfællesskabet” er en slags værested på Nørrebro – her kommer ca. 50 gæster. Lørdagsfællesskabet er gratis mad, kaffe på kanden, gratis brød fra bageren, andagt, sang og hygge. Københavnerkirken står for det en lørdag om måneden. Opgaverne er indkøb, madlavning, kaffebrygning, at hente brød hos bageren, opvask, holde en andagt eller at snakke med gæsterne.
Kontakt: Natasja Michael og Helene Sejergaard, 26296040 / 61340816

 

Fængselsalpha

Fængselsalpha er et arbejde blandt de indsatte i Herstedvester Fængsel. Alphateamet består af 12 frivillige fra forskellige kirker. Vi afholder aftner i fængselskirken hver anden tirsdag med bl.a. fællesspisning, musik, oplæg og samtale om tro, livet og Gud. De tirsdage, hvor vi ikke er ude i fængslet, mødes vi frivillige til Kraftwerk, som er et fællesskab, hvor vi deler liv og tro med hinanden og støtter hinanden i tjenesten.
Kontakt: Ulrick Thiesen, ulrick.thiesen@gmail.com, 61330430 


Samtaler om tro og liv

Sjælesorg er troshjælp og livshjælp. Derfor kalder vi det ’samtaler om tro og liv’. Jesus sendte sine disciple ud for helbrede al lidelse både den evige og den timelige. Derfor er alle emner og temaer velkomne i disse samtaler.
Kontakt: Nikolai Kaarsholm, nikolai@kbhkirken.dk

BØRN OG UNGE

Slaraffenteam

Slaraffenteamet er et team på ca. 10 mennesker. Slaraf-tjansen går i al sin enkelthed ud på, at hoppe i Slaraffen 2-3 gange pr. halvår. Man møder gerne ind 15-20 min før gudstjenestens start, så der kan koordineres med lovsangsbandet. Når man har Slaraffen på, går man ind, danser og laver fagter og følger børnene ud, hvorefter de får noget slik. Det er en meget let tjans, men en VIGTIG tjans. Tro det eller ej – det gør en forskel.
Kontakt: Ditte Bruun Kofoed, ditte_kofoed@hotmail.com, 60194399

 


Slaraffenland - mini

I mini er vi sammen med børnene fra 2-5 år. Børnene elsker at synge, og så plejer vi at fortælle en lille historie fra Bibelen ofte vha. LEGO-figurer. Børnene er meget interesserede og nemme at begejstre. Modellervoks er et stort hit, så det slutter vi ofte af med at lege med.
Kontakt: Cecilie Paulsen, 61655677


Slaraffenland - midi

Midi er for børn i alderen 5-9 år. Vi mødes under hver gudstjeneste, hvor vi fortæller bibelhistorier, beder og leger med børnene. Vores mål og vision er, at børnene skal lære Jesus at kende ved hjælp af bibelens historier, og at det samtidig skal være et trygt og rart sted at være.
Kontakt: Sigurd Larsen, sigurd_larsen@hotmail.com, tlf. 29217417

Slaraffenland - junior

Junior er for børn i 4.-6. klasse. I teamet ønsker vi at viderebringe budskabet om, hvem Gud er til juniorerne i kirken og deres venner. Dette gør vi igennem samlinger hver søndag under gudstjenesterne, hvor lederne har forberedt en lille andagt, som de ønsker at dele og snakke med juniorerne om, og i forskellige former for arrangementer i løbet af året. 
Kontakt: Daniel Munk Eriksen, daniel_munk@hotmail.com, 22439495
 

Slaraffenland - teen

Team-Teen består af ledere, der er med på store spørgsmål om tro. Vi møder teenagerne i deres op- og nedture. Vi prioriterer tid og hygge sammen og forsøger at få fællesskab til andre teenklubber i København.
Kontakt: Christina Sode Ellegård, ch.sode@hotmail.com, tlf. 28 92 33 17

Kafé K

Kafe K er Københavnerkirkens fællesskab for unge mellem 16 og starten af 20’erne, som mødes hver anden onsdag. Vi starter altid med fællesspisning og bruger derefter resten af aftenen på at dele trosliv og lovprise Gud sammen gennem sang og bøn. Pt er vi tre ledere, der står for aftenens gang ved bl.a. at have forberedt et bibeloplæg, nogle spørgsmål eller andet, der kan danne rammerne for, at de unge kan få lov til at dele deres tro med hinanden i en særligt udfordrende tid. Aftenen slutter altid af med en god portion hygge, som i den grad også finder sted, når vi afholder sociale arrangementer.
Kontakt: Jeanett, Jeanett@kbhkirken.dk, 30353915
 

NY I TROEN

InTro

Vi står for at planlægge, deltage og lede syv aftener per sæson for mennesker, som er søgende eller nysgerrige på tro og livets store spørgsmål. Vi læser og gennemgår centrale dele af Bibelen med friske øjne. Vi er åbne, respektfulde for andres overbevisninger og holdninger og parate til at give og dele af os selv.
Kontakt: Claus Grønbæk, claus@kbhkirken.dk, 42528755

EN NY IDE?

Et nyt team

Hvis du har en idé til et nyt team/arbejdsområde – så fortæl os endelig om den.