Sager der nager // Fake frihed?

Johannesevangeliet kapitel 8, 31-36 & Galaterbrevet kapitel 4, 31 - 5,1

 1. Hvad forbinder du med begrebet 'fake' eller 'falsk' frihed?
   
 2. Har du oplevet fællesskaber, der formelt var frie, men hvor der alligevel var pres og frygt for at bryde uskrevne regler?
   
 3. Oplever du, at der er 'fake frihed' i Københavnerkirken?
   
 4. Læs Joh 8,31-36. Der står, at Jesus taler til nogle jøder, som var kommet til tro på ham. Alligevelsiger han, at de har brug for at blive befriet af Sandheden og Sønnen, nemlig ham selv. Hvordankan man 'tro' på Jesus og alligevel stadig være bundet?
   
 5. Jesus siger, at alle, som gør synd, er syndens træl. Hvad mener han med det?
   
 6. Hvorfor kan vi ikke bare befri os selv?
   
 7. Hvordan kan vi blive befriet af Jesus, helt konkret?
   
 8. Læs Gal 4,31-5,1. Paulus mener, at selv om man er blevet befriet af Jesus, kan der være en fare   for, at man lader sig binde igen. Hvad mente han - i galaternes tilfælde?
   
 9. Hvad er din/jeres fare, hvis der er sådan en?
   
 10. Hvordan kan vi 'blive i Jesu ord' og forblive frie?