7. januar - Salme 1

Salme 1

Lykkelig den, som ikke vandrer

efter ugudeliges råd,

som ikke går på synderes vej

og ikke sidder blandt spottere,

 men har sin glæde ved Herrens lov

og grunder på hans lov dag og nat.

 Han er som et træ,

der er plantet ved bækken;

det bærer frugt til rette tid,

og dets blade visner ikke.

Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

 Sådan går det ikke de ugudelige;

de er som avner,

der blæses bort af vinden.

 Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen,

syndere ikke i retfærdiges forsamling.

 Herren kender de retfærdiges vej,

men de ugudeliges vej går til grunde.