KIRKELIGE HANDLINGER

FORBØN OG SALVING

I Bibelen er der store løfter om, at Gud hører bøn. Derfor vil vi opmuntre dig til at få en anden til at bede for dig. Det kan være en af dine venner eller én af de andre i K-gruppen. Vi har også forbøn i forbindelse med gudstjenesten stort set hver søndag. Og her er du velkommen, uanset hvad det drejer sig om.

I forbindelse med sygdom er der i Jakobs Brev kapitel 5 en særlig opfordring til at få nogle fra menigheden - bl.a. en menighedsleder - til at salve og bede for sig. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte Claus.

DÅB

Enhver som ønsker at være en del af Jesu kirke på jorden og - mere lokalt - medlem i Københavnerkirken kan blive døbt, såfremt man ikke tidligere er døbt. Er man under 18, skal minimum én forælder være medlem i Københavnerkirken.

Forud for dåben vil der være en dåbssamtale mellem den, som skal døbes, eller dennes forælder/forældre samt én af kirkens præster. Til dåben skal der være mindst to (og maks fem) dåbsvidner eller faddere. Dåben foregår i i forbindelse med vores fælles fejring om søndagen (gudstjeneste), og ritualet kan ses her.

Kontakt Claus for yderligere information. 

KONFIRMATION

Konfirmationen er en god lejlighed til at bekende sin kristne tro både over for Gud og mennesker. Derfor er konfirmationen en festdag som vi fejrer sammen som menighed.

Konfirmationsforberedelsen består af et undervisningsforløb, som strækker sig over fire hverdags aftener. Her vil vi b.la. arbejder i dybden med essentielle emner i den kristne tro samt prioritere hygge og fællesspisning.

Hvis du ønsker at få dit barn konfirmeret eller har yderliggere spørgsmål så kontakt Nikolai.

Kommende konfirmations datoer:

12. maj 2019

BRYLLUP

Ønsker du og din kæreste at blive viet, vil vi gerne hjælpe og forberede jer til det. For at blive gift i Københavnerkirken skal minimum én af jer være medlem. Forud for en vielse vil der være samtaler, som forbereder til både vielsen og ægteskabet, og vi opmuntrer ligeledes til at deltage i ægteskabskurser. Selve vielsen sker som et samarbejde mellem Københavnerkirken og brudeparret (mht tid, sted og form). Ritualet kan ses her.

Kontakt Claus for yderligere information.

BEGRAVELSE

Skulle det tragiske ske, at et medlem af kirken dør, skal de nærmeste kontakte Claus Grønbæk, som for det første vil være til rådighed for samtale og trøst. Dernæst vil han også være behjælpelig med de praktiske ting ang. planlægning og gennemførelse af begravelsen.

De fleste kirkegårde i København er kommunalt ejede, og et begravelsessted medfører derfor ikke ekstra udgifter for folk, der ikke er medlem af folkekirken. Skulle der blive merudgifter pga. manglende medlemskab af folkekirken, har Københavnerkirken en begravelsesfond, der kan yde økonomisk hjælp.