Gavebreve

 1.  Ved oprettelse af en gavebrevs-kontrakt forpligter man sig til at give et årligt beløb til Københavnerkirken: enten et fast  beløb eller en procentdel af:

  a. personlig indkomst (A– og B–indkomst før AM.-bidrag og SP-bidrag).

  b. A-indkomst efter AM-bidrag

  c. Den skattepligtige indkomst (indtægt minus alle fradrag, inklusive gaven til Københavnerkirken).

 2.  Gavebreve er personlige og bortfalder ved død

 3.  Hele gavebrevsbeløbet skal være indbetalt inden årets udgang. Mindre restbeløb kan dog betales samtidig med modtagelsen af årsopgørelsen fra skattevæsnet.
   
 4. En gavebrevskontrakt er en juridisk bindende forpligtelse. Myndighederne kræver derfor, at Københavnerkirken sørger for, at ydelsen indbetales, om nødvendigt af retslig vej. For at Københavnerkirken kan overholde det, skal indehavere af procentgavebreve dokumentere beregningsgrundlaget for indbetalingerne. Dokumentationen består i at man til kasseren underskriver et dokument hvor man også skriver sin årsindkomst for det relevante år og beløbet som man skal give i gave.
   
 5. Mistede fradrag på grund af fx udlandsophold ophæver ikke kontrakten
   
 6. Gaver, der er givet i henhold til et gavebrev, bliver ligesom almindelige gaver fratrukket på selvangivelsen ifølge ligningslovens § 12.
   
 7. Du forpligter dig til at give en fast ydelse i mindst 10 år, hvorefter gavebrevet udløber eller kan opsiges. Ved udmeldelse af Københaverkirken kan gavebrevet dog annuleres. 
   
 8. Fradragsregler for gavebreve (opsummering)
  • Hele gaven kan trækkes fra på selvangivelsen, dog maksimum 15% af din bruttoindkomst, men minimum 15.000 kr
  • Du kan tegne et gavebrev på et fast årligt beløb eller en procentdel af din indkomst.
  • Du forpligter dig til aftalen i mindst 10 år (dog højst så længe du lever, eller ved udmeldelse af Københavnerkirken).