Givertjeneste

Københavnerkirkens økonomi er baseret på gaver fra private personer. Derfor er vi helt afhængige af, at vi sammen tjener kirken med vores penge. Jeres gaver går til lønninger til ansatte, Slaraffenland, Kafé K, ledertræning, leje af lokaler, musik- og lydudstyr, Fængselsalpha, mission, sociale projekter og diakoni.

Københavnerkirken er en kirke, der tager menneskers tro, tvivl og liv seriøst. Evangeliet - de gode nyheder om hvem Gud er, og hvad Jesus har gjort for os - ønsker vi, skal nå ud til alle mennesker.

“Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver”.
— 2. Korinterbrev, kaptiel 9, vers 7.

Det er nemt at give

Bankoverførsel

Du kan overføre penge via din bank til reg. nr.: 1551, konto nr.: 60002401
Fx kan det være en god idé at overføre et beløb fast månedligt, som kan ske helt automatisk, uden at du skal tænke på det.
Sørg altid for at dit navn er angivet tydeligt på gaven, således at vi kan indberette beløbet til SKAT.

MOBILE PAY

Hvis du er mere til de spontane gaver, kan du støtte, når du er til gudstjeneste ved at overføre penge via MobilePay til dette nummer 94533

Gavebrev

Ved oprettelse af en gavebrevs-kontrakt forpligter man sig til at give et årligt beløb til Københavnerkirken

Praktisk

 1. Oplys os om din gave

  • For at vi kan lægge budget, opfordrer vi alle, der støtter kirken økonomisk til at give tilsagn om det årlige beløb. Det gøres også ved at sende en mail til info@kbhkirken.dk, hvor du oplyser om den forventede gavestørrelse.

 2. Fradrag

  • Almindelige gaver til Københavnerkirken kan trækkes fra i skat i henhold til bestemmelserne i ligningsloven. Det betyder i hovedtræk:

  • Du kan få skattefradrag for gaver på op til 15.800 kr. Der er fra 2012 ikke noget mindste beløb, så nu får man fradrag for de første 15.800 kr, man giver, og ikke mere end det. Hvis du ønsker større fradrag, har du mulighed for at oprette et gavebrev til Københavnerkirken.

 3. Indberetning til SKAT

  • Københavnerkirken skal indberette gaverne til SKAT. For at dette er muligt, skal vi kende dit CPR-nr. Derfor skal du oplyse dit CPR-nr. til administratoren. Det kan gøres ved at sende en mail til info@kbhkirken.dk. Sørg for, at det navn der er oplyst sammen med CPR-nr., stemmer overens med det navn, der fremgår af din indbetaling.

  • Du kan også tegne et gavebrev.

Hvis du har spørgsmål om Københavnerkirkens givertjeneste, er du velkommen til at skrive til vores økonomimedarbejder Maiken, på mail maiken@kbhkirken.dk.

Refundering af udgifter

Hvis du har haft udgifter for dit team, som du ønsker refunderet, kan du udfylde, underskrive og aflevere et udgiftsbilag til vores administrator sammen med kvitteringerne for dine udgifter. Alternativt kan du sende en mail til maiken@kbhkirken.dk med kvitteringer og kontooplysninger. 

Årsregnskab

Her finder du årsregnskabet for 2016.

Indsamlingsnævnet

Københavnerkirken er registreret hos indsamlingsnævnet, hvilket tillader indsamlinger uden anmeldelse efter de gældende indsamlingsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014. Københavnerkirkens IN-nr er 00128, og du kan finde listen på indsamlingsnævnets webside.

Det fremgår i dokumentet at: 
"Indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens drift, støtte til økonomisk trængte personer, andre foreninger og sociale projekter, f.eks. et projekt i Anstalten ved Herstedvester."