Vi skal giftes…

Tillykke med jeres store og dejlige beslutning.  Det glæder vi os meget over i Københavnerkirken. For at hjælpe med alle de praktiske skridt, der ligger foran jer, inden I kan give hinanden jeres ja, har vi lavet følgende liste over ting, der er gode at vide:

Medlemskab
For at blive viet i Københavnerkirken skal mindst én af parterne være medlem af kirken. Dette gøres ved at være med til ”Kend din kirke” en søndag efter gudstjenesten og derefter rette henvendelse til en af præsterne med henblik på en medlemssamtale.

Samtaleforløb
Et ægteskab er en af de største beslutninger, I kommer til at tage. Derfor er det vigtigt at forberede sig godt. Vi opfordrer til, at I hurtigt retter henvendelse til Ulla og Søren Toft (på TheCity eller 2588 4985), som er ansvarlige for samtaleforløb med 7 samtaler for par, der forbereder sig til ægteskab. Hvis deres kalender er booket op, kan de henvise til andre uddannede par.

Aftale med præst
Så snart man ved, hvornår man gerne vil giftes, retter man henvendelse til kirkens ledende præst, Claus Grønbæk (TheCity eller 4252 8755) og aftaler datoen for vielsen.

Prøvelsesattest
Dette dokument er myndighedernes officielle dokument, som er en forudsætning for at en vielse kan finde sted. Prøvelsesattesten skal rekvireres på Borger.dk og er gældende i 4 måneder.  Her kan man ligeledes ansøge om navneændring på vielsesdatoen. Når prøvelsesattesten modtages, videresendes den til Københavnerkirkens kontor (info@kbhkirken.dk).

Booking af lokaler til vielsen
Ønsker man et andet gudstjenesterum end Bethesda til vielsen, skal man selv rette henvendelse til den pågældende kirke og aftale dette.

Ønskes Bethesda, står Københavnerkirken for booking af festsal (og Billedsal/Konventsal, hvis dette ønskes til efterfølgende reception).

Brudeparret står selv for udsmykning og oprydning af festsal (vi har nogle enkle ”rekvisitter”, som kan bruges, hvis det ønskes). I forbindelse med praktiske ønsker og aftaler (fx stoleopsætning, tidspunkt for oppyntning og andre praktiske ting) retter brudeparret selv direkte henvendelse til Bethesda (Karsten Amby – 2513 1823)

Københavnerkirken er behjælpelig med musik til vielsen, men ønsker man bestemt besætning/band/organist er man selv ansvarlig.

Københavnerkirken afholder udgifter til leje af festsalen i 2 timer i forbindelse med vielsen. Øvrige omkostninger – fx leje af lokaler til reception afholdes af brudeparret. Priserne er pt.:

Billedsal: 1550,- og Konvent-sal: 500,- for de to første timer. Herefter er det henholdsvis 620,- og 200,- pr efterfølgende time.