fængsel.png

JEG VAR I FÆNGSEL OG I BESØGTE MIG
- Matt, 25,36b

Fængselsalpha er et frivilligt arbejde for de indsatte i Anstalten Herstedvester, hvor vi afholder aftner hver anden tirsdag. Aftnerne starter altid med fællesspisning, og derefter er der musik, fællesskab, oplæg og samtaler om tro, livet, kristendom, og Gud.

Visionen er, at de indsatte i de københavnske fængsler og deres pårørende må lære Gud og hans kærlighed at kende. Samtidig ønsker vi også at hjælpe med den menneskelige udvikling, hverdagen i fængslet og det fremtidige liv efter løsladelsen.

Vi er omkring 12 frivillige i alpha-arbejdet og derudover 3-5 frivillige besøgsvenner, som besøger indsatte i fængslet. Vi repræsenterer flere forskellige kirker, og arbejdet er dermed også udtryk for samarbejde på tværs af kirkeskel.

Hver anden tirsdag mødes vi frivillige til Kraftwerk, som er et fællesskab, hvor vi deler liv og tro med hinanden og støtter hinanden i tjenesten.

Kontakt os hvis du:

  • er interesseret i at blive frivillig i alpha-arbejdet.
  • er interesseret i at blive besøgsven.
  • er interesseret i at være frivillig i andre tjenester, som har med indsatte i et københavnsk fængsel at gøre som fx de indsattes familier eller eks-fanger.
  • gerne vil høre mere om, hvordan Københavnerkirken ønsker at gøre en konkret forskel for de indsatte i et københavnsk fængsel og deres familier.

Kontaktpersoner

Ulrick og Kristine Thiesen
ulrick.thiesen@gmail.com