Velkommen til Årsmøde

Søndag d. 11. november 2018

Gudstjenesten er Københavnerkirkens store fælles fejring, hvor vi alle mødes. Vi håber, at du vil befinde dig godt sammen med os.

 • Sang og velkomst v. Claus og Mikkel

 • Vælges referent og ordstyrer

 • Valg:

  - udfyld stemmesedler 

  - er der noget til punktet, eventuelt?

 • Sang og afgang til Slaraffenland

 • Årsberetningen og spørgsmål ved Jens og Claus

 • Budget og spørgsmål ved Simon og Maiken?

 • Evt. eventuelt.

 • Andagt, nadver og lovsang

 • Velsignelsen

 • Meddelelser – herunder valg.

Sange

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund;
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Snart sukker vinterstormens røst;
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som lige fuldt består.

Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.

Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.

Lad synke kun, med løvets fald,
hver markens blomst på rad,
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad.

Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.

                        C. J. Boye 1833

Jeg går på livets vej.
Jeg går på livets vej.
Der kan alting hænde,
men jeg kan vær' tryg,
For Gud er over mig
og under mig,
foran mig
og bagved mig.
Han omslutter mig på alle sider.

1. Herre, at se dig er min længsel og bøn,
himmelske konge, vidunderlig skøn!
Vær du mit hjertes kæreste skat,
lyset, som stråler ved dag og ved nat.

2. Vær du min visdom, min sandhed og trøst,
vær du Det Levende Ord i mit bryst!
Far, lad mig være barn her hos dig.
Kom til mig, Herre, ja, bo du i mig!

3. Vær du i striden mit skjold og mit sværd,
vær du min lykke, min ære, mit værd,
liv for min sjæl, den tryggeste vagt,
løft mig mod himlen i din kærligheds magt!

4. Menneskers ære og rigdom og magt
bliver til støv i din herligheds pragt!
Du er min arv, min rigdom, o Gud,
du er min styrke, når mit liv rinder ud.

5. Himmelske konge, o giv at jeg må
sejrende ind i dit himmerig gå.
Vær du mit liv i alt, hvad der sker,
indtil jeg ser dig i din herlighed der!

Han elsker mig, min Herre Jesus Krist
det er min sang, er vejen mørk og trist
Når verdens bølger bruser mod min sjæl
Han elsker mig! O, så er alting vel

Han elsker mig, og derfor kom han hid
fra engles land til jordens nød og strid
foruden hjem, - foruden hvilested;
det var beviset på hans kærlighed.

Han elsker mig og i den mørke nat
i haven lå han, - ene og forladt.
Hans angestråb, hans bøn, hans blod og sved,
det var beviset på hans kærlighed.

Han elsker mig, det vidner korset om;
der bar han verdens synd og straffedom,
han lod sig dræbe der i syndres sted;
det var beviset på hans kærlighed.

Og når nu han har elsket mig så ømt
og glemt min synd og hvad, jeg har forsømt,
hvor må min sjæl da elske ham igen,
min frelses drot, min brudgom og min ven.

Jeg elsker ham; - men tale om bevis
det kan jeg ikke, synger kun hans pris,
fordi hans kærlighed har draget mig
fra dødens favn, fra syndens vilde vej.

Han elsker mig, når prøvelser mig når,
han elsker mig, når hårdest han mig slår.
Ad dødens flod, min sidste vandringsvej,
jeg ved, hans kærlighed vil bære mig

Han elsker mig min Herre Jesus Krist,
det er min sang forevigt, og til sidst
da skal jeg se hans ansigt,
og jeg jubler nu i vished, at han elsker mig.

Jesus  det  eneste
helligste  reneste
navn,  som  af menneske læber er sagt
Fylde af herlighed,
fylde af kærlighed
fylde  af  nåde, af sandhed og magt.

Modgangen møder mig
Aldrig du støder mig
Bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
Fast ved dit hjerte, og nævner mit navn

Herre, du høre mig,
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Giv mig at bøje mig,
giv mig at føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst!

Du er den eneste
helligste, reneste
giv mig dit rene og hellige sind
Fri mig fra farerne
frels mig fra snarerne
tag mig til sidst i din herlighed ind.