Velkommen til Gudstjeneste

Søndag den 18. august 2019

Gudstjenesten er Københavnerkirkens store fælles fejring, hvor vi alle mødes. Vi håber, at du vil befinde dig godt sammen med os. 

Program:                         

 • Præludium

 • Velkomst, indledning og bøn

 • Hej til sidemakker

 • Lovsang og børnesang og afgang til Slaraffenland

 • Tekstlæsning

 • Prædiken/Matthæus//Profetens liv og død/Nikolai  Korsholm

 • Spørgsmål

 • Nadver, lovsang og forbøn

 • Menighedsbøn

 • Velsignelse

 • Meddelelser, farvel og fadervor

Sange: 

Måne og sol,
vand, luft og vind
og blomster og børn
skabte vor Gud.
Himmel og jord,
alting er hans,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Jesus, Guds søn,
levede her
og døde for os,
lever i dag,
ja, han er her,
ja, han er her,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Ånden, vor trøst,
levende, varm
og hellig og stærk,
taler om Gud,
bærer os frem
dag efter dag.
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Britt Hallqvist. Holger Lissner

Min Gud er så stor.
Så stærk og så mægtig.
Der er intet umuligt for Ham. (x2)

Hans hænder har skabt hvert bjerg og hver dal,
hvert hav og hver eneste stjerne.
Min Gud er så stor.
Så stærk og så mægtig.
Der er intet umuligt for Ham.

Jeg har en ven, som gav sit liv,
for at jeg skulle leve.
Der findes intet alternativ;
det nytter ikke at prøve.
Fordi jeg lever så milevidt
fra Guds lov, er mit liv fallit.
Jeg fik dommen, så lød den:
"Du skal dømmes til døden!"

Denne dom, den er absolut,
og jeg kan ikke anke;
men når jeg indser, at alt er slut,
har Gud en frelsende tanke:
Til jorden sender han Jesus, som
tager på sig min skyld og dom,
når han dræbes uskyldig
bli'r min dødsdom ugyldig.

Tænk, jeg skal ikke dø, fordi
Jesus døde i stedet!
Og min dødsangst er nu forbi,
den er byttet med glæde.
Ja, Jesus hjælp mig til at forstå
at det liv, jeg nu leve må,
det er dit liv alene;
det er dig, jeg skal tjene!

Vidar Kristensen

Kristen Sang nr. 114

Min Skaber, min Frelser,
ingen er li´som dig.
Hele mit liv vidner om din
ufattelige kærlighed.
Min klippe, min tilflugt,
en fæstning mod fjendernes ild,
alt hvad jeg er, hele mit liv,
vidner om din trofasthed.

Råb til din Gud, lad ham høre din sang,
al din opmærksomhed tilhører ham.
Bjergene jubler og bølgerne ler, når de hører hans navn.
Glæd dig igen over skaberens værk,
han er almægtig, trofast og stærk.
Intet kan rokke ved løftet jeg har i ham.

Darlene Zschech

Han søgte mig i nåde
Jeg gik på syndens vej
Han fandt mig træt og såret
Og bar mig hjem til sig
Mens engle for Guds trone sang
Og Himlens harper lifligt klang

Nåde, at han fandt mig
Nåde, at han vandt mig
Nåde, at han bar mig hjem til sig!

Han peged på de mærker
Hans hånd og side bar
Det var min synd, han soned
O, hvor han elsket har.
Jeg tror det, skønt jeg fatter ej
Han elsker syndere som mig!

Nu bor jeg for hans åsyn
I dyb og stille fred
Og dagligt jeg erfarer
På ny hans kærlighed
En evighed er ej for lang
Til ham at prise med min sang

Og som de dage skrider
Og hastigt iler hen
Jeg venter på de tider
Han komme skal igen
Og hjem mig hente som sin brud
Til evig salighed hos Gud!

W. Spencer Walton

I've heard a thousand stories of what they think you're like
But I've heard the tender whisper of love in the dead of night
And you tell me that you're pleased
And that I'm never alone

You're a Good, Good Father
It's who you are, it's who you are, it's who you are
And I'm loved by you
It's who I am, it's who I am, it's who I am

I've seen many searching for answers far and wide
But I know we're all searching
For answers only you provide
Cause you know just what we need
Before we say a word

You're a Good, Good Father
It's who you are, it's who you are, it's who you are
And I'm loved by you
It's who I am, it's who I am, it's who I am

You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways
You are perfect in all of your ways to us

Love so undeniable
I, I can hardly speak
Peace so unexplainable
I, I can hardly think
As you call me deeper still
As you call me deeper still
As you call me deeper still
Into love, love, love

You're a Good, Good Father
It's who you are, it's who you are, it's who you are
And I'm loved by you
It's who I am, it's who I am, it's who I am

Lord, I come, I confess, 
Bowing here, I find my rest
Without you I fall apart,              
You're the one   
That guides my heart

Lord, I need you, oh I need you
Every hour I need you
My one defense, my righteousness,
Oh God, how I need you

Where sin runs deep, Your grace is more
Where grace is found, is where you are
And where you are, Lord I am free,
Holiness is Christ in me

Teach my song to rise to you,
when temptation comes my way
And when I cannot stand I'll fall on you,
Jesus, you're my hope and stay


Matt Haher

Kom, Gud Helligånd, og blæs nyt liv
I min længselsfulde åbne sjæl.
Jesu Kristi nye liv mig giv,
Og forny mit hjerte, gør mig hel.
Tal til mig, og fyld mig med dit ord.
Åbn mine øjne, så jeg tror.
Giv mig mere af dit rene sind,
Rør mig med din stærke varme vind.

Du, Gud Helligånd, som i mig bor,
Vis din herlighed igennem mig.
Kærlighed, der skjuler hvert et ord,
Hver en tanke, som er Gud imod.
Fuld af godhed og barmhjertighed
Kommer du med kærlighed og fred.
Lad mit liv og alle ting, jeg er,
Vidne om, at Jesus han er her.

Helligånd, som giver alting liv,
Er Guds ånde i alt, han har skabt.
Giv en ny og herlig nådetid
I din kirke, giv os liv og vækst.
Løft til Himlen vore bønners råb.
Lær os vandre vejen fuld af håb.
Rejs din kirke op i enighed,
Så den viser Jesu kærlighed.

Stuart Townend

Udgave: Asbjørn Asmussen

Sange og salmer 258