Velkommen til Gudstjeneste

Søndag den 26. maj 2019

Gudstjenesten er Københavnerkirkens store fælles fejring, hvor vi alle mødes. Vi håber, at du vil befinde dig godt sammen med os. 

Program:                         

 • Program:

 • Præludium v. Mikkel Andersen

 • Velkomst, indledning og bøn 

 • Lovsang og børnesang og afgang til Slaraffenland

 • Tekstlæsning / Ida Crillesen

 • Prædiken Matthæus//Jonastegnet  Manuel Vigilius

 • Spørgsmål

 • Nadver, lovsang og forbøn

 • Menighedsbøn

 • Velsignelse

 • Meddelelser, farvel og fadervor

 

Sange: 

Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge
højt og lydelig,
så jeg føle kan med glæde:
sødt det er om dig at kvæde
uden skrømt og svig!

Himlene din glans forkynde,
lad hver morgen mig begynde
dagen med din pris!
Og når aftenklokken ringer,
lad min sang på lærkevinger
stige ligervis!

Hvert dit værk er stort vidunder,
i din visdom ingen bunder,
som af den har øst.
Kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst.

Græsset lig er hver en synder,
ender, før han ret begynder,
visner i sin vår,
himle selv forgå af ælde,
men i grundfast guddomsvælde
evig du består.

Om end gennem dage hårde,
blomstre skal i dine gårde
hvert et hjerteskud,
bære frugt på gamle dage,
medens bjerg og skov gentage:
Ejegod er Gud!

N.F.S. Grundtvig - Sort Mogensen

Han elsker mig, min Herre Jesus Krist
det er min sang, er vejen mørk og trist
Når verdens bølger bruser mod min sjæl
Han elsker mig! O, så er alting vel

Han elsker mig, og derfor kom Han hid
Fra engles land til jordens nød og strid
Foruden hjem, foruden hvilested
Det var beviset på Hans kærlighed

Han elsker mig og i den mørke nat
I haven lå Han, ene og forladt
Hans angestråb, Hans bøn, Hans blod og sved
Det var beviset på Hans kærlighed

Han elsker mig, det vidner korset om
Der bar Han verdens synd og straffedom
Han lod sig dræbe der i syndres sted
Det var beviset på Hans kærlighed

Og når nu Han har elsket mig så ømt
Og glemt min synd og hvad, jeg har forsømt
Hvor må min sjæl da elske Ham igen
Min frelses drot, min brudgom og min ven

Jeg elsker Ham; men tale om bevis
Det kan jeg ikke, synger kun Hans pris
Fordi Hans kærlighed har draget mig
Fra dødens favn, fra syndens vilde vej

Han elsker mig, når prøvelser mig når
Han elsker mig, når hårdest Han mig slår
Ad dødens flod, min sidste vandringsvej
Jeg ved, Hans kærlighed vil bære mig

Han elsker mig min Herre Jesus Krist
Det er min sang forevigt, og til sidst
Da skal jeg se Hans ansigt
Og jeg jubler nu i vished, at Han elsker mig

Jesus, Du er verdens lys,
og lyset, det er stærkere end mørket.
Jesus, Du er virkelig,
og sandheden er stærkere end løgnen.

Jesus, Du er kommet for at redde
os i vor fortvivlelse og angst.
Midt i modgang og i trængsel
kommer Du med liv,
kommer Du med liv.

Jesus, Du er kærlighed,
og kærligheden overvinder hadet.
Jesus, Du er verdens håb,
og håbet det er stærkere end døden.

Rudi Myntevik

1. vers
Tiderne skifter, Du er konstant
Selv når det stormer er Du som fjeld
Tilværelsen hviler trygt i din hånd, 
Du har kontrol
Du kender mit indre, Du ved hvem jeg er 
Du ved hvem jeg er

2. vers
Stykke for stykke ledes jeg frem
Ser ikke fullbrakt men har fått glimt
Av noget større bedre end det jeg kender til
Komme dit rige, la Din vilje ske

Pre-chorus
Jeg tror at Dine løfter står fast
Jeg tror at Du er kommet nær
Jeg tror at Du vil være med mig her
Hos Dig søger jeg ly

Ref.
Mægtig Gud og Majestæt, i evighed
Dine løfter vil stå fast, de fører mig hjem
Selv i tvivlen da, er du den samme Gud
Aldrig går du fra mig

3. vers
Dagen skal komme, da skal jeg se Dig
Strålende, prægtig, mægtig og god
Endelig hjemme skal jeg få se at du var med
I bølge dale, ja på hvert et sted

Impuls

Herre, at se Dig er min længsel og bøn,
himmelske Konge, vidunderlig skøn!
Vær Du mit hjertes kæreste skat,
lyset, som stråler ved dag og ved nat.

Vær Du min visdom, min sandhed og trøst,
vær Du Det Levende Ord i mit bryst!
Far, lad mig være barn her hos Dig.
Kom til mig, Herre, ja, bo Du i mig!

Vær Du i striden mit skjold og mit sværd,
vær Du min lykke, min ære, mit værd,
liv for min sjæl, den tryggeste vagt,
løft mig mod himlen i Din kærligheds magt!

Menneskers ære og rigdom og magt
bliver til støv i Din herligheds pragt!
Du er min arv, min rigdom, o Gud,
Du er min styrke, når mit liv rinder ud.

Himmelske konge, o giv at jeg må
sejrende ind i Dit himmerig gå.
Vær Du mit liv i alt, hvad der sker,
indtil jeg ser Dig i din herlighed der!