Discipel - del 1 - Uden evangeliet, ingen disciple

Bibeltekst: Romerbrevet kapitel 5, vers 1-11

Discipellivet begynder og slutter med evangeliet. Vi kaldes gennem evangeliet, vi lever af evangeliet, og vi frelses ved evangeliet. Derfor sætter vi i første time evangeliet under lup, i alle dets dimensioner.

Discipel

Selvom vi har hørt ordet ”discipel” mange gange, er det som om det har svært ved trænge ind. Denne serie af formiddagsmøder fra SommerCamp 2019 sætter fokus på, hvad det vil sige, at være discipel af Jesus.