DAGENS TEKSTER FRA BIBELEN

Har vi allerede tabt?

Under tekstlæsningen læses:

Lukas Evangeliet kapitel 24 vers 36-49

24:36 Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: »Fred være med jer!  «24:37 De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så.  24:38 Men han sagde til dem: »Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte?  24:39  Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.«  24.40 Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder.  24:41 Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: »Har I noget at spise her?«  24:42 De gav ham et stykke stegt fisk,  24:43 og det tog han og spiste, mens de så det.

24:44 Så sagde han til dem: »Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.  «24:45 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne,  24:46  og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag,  24:47  og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem,  24:48 og I skal være vidner om alt dette. 24:49  Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«