Matthæus // Guds ord

Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 17-20

Vælg selv, hvilke spørgsmål der giver bedst mening for jer…

1.    Hvad ville I sige til en person, I mødte, der som sønnerne i ”Herrens veje” er vokset op med mere straf og konsekvens á la: ”I vores familie forkynder vi NT, men vi lever i det gamle!”

2.    Jesus er kommet for at opfylde hele GT. Hvad får I ud af at læse disse eksempler:

 • Han er den, ved hvem alt er skabt, og han er skaberordet
 • Han er den anden Adam
 • Han blev ramt af Satan, men knuste hans hoved
 • Han var den bedre Abel, hvis blod ikke råber om hævn, men om frelse
 • Han samler folk i stedet for at sprede, som babelstårnet gjorde
 • Han redder fra Guds vredesflod, som skal overgå syndfloden
 • Han er Abrahams efterkommer, som giver velsignelse til alle folk
 • Han er en Josef, der bliver forkastet og ophøjet og redder dem, der har forrådt ham
 • Han ikke bare lever et fuldkomment liv efter loven – han opfylder den
 • Han er det sande tempel, det endegyldige offer, den egentlige ypperstepræst
 • Han er den virkelige visdom, der holder mennesker fra undergang og fører dem til Gud
 • Han er den mening og fylde, som Prædikeren ikke kunne finde
 • Han er medvandreren i Job-agtige lidelser

3.    Hvilke eksempler fra GT kan I supplere med?

4.    ”Den kristne er tiltrukket til verden, og den kristnes adfærd er tiltrækkende for verden.” Hvordan har vi det med at søge at være salt i verden, der mindsker fordærv? Hvor meget genkender vi os selv som en kristen, der ser på andre med ydmyghed og ønsker at tjene dem og løfte dem op?

5.    Religiøs adfærd får andre til at føle sig værre. Hvor ligger faren for os til at udvikle sådan en adfærd?

6.    Hvordan bruger I bedst jeres K-gruppe som et fællesskab, der taler evangeliet ind i hinandens liv – også når I oplever religiøsiteten hos jer selv?

7.    Hvad tænker I, at der ligger i, at Jesus er ”Herren er vor Retfærdighed” (Jer 23,6)?

8.    Hvordan hjælper I hinanden til at gøre forsøg ud af komfortzonen som salt, der opsøger det brudte?