Påske i Københavnerkirken

påske 2019.png

Påske i Københavnerkirken

Påsken, og særligt opstandelsen, er den vigtigeste begivenhed i kirkens historie. Derfor markerer vi hvert år påsken på en særlig måde i vores fællesskab. Påsken har en særlig dramaturgi som rummer længsel, forventning, smerte og usigelig glæde. Kom og vær med til 3 gudstjenester som forbinder påskens begivenheder.

Nyt fra ledelsen marts 2018

Kære menighed

 

Vi er her endnu!

Det er efterhånden et stykke tid siden, I har hørt fra os i ledelsen. Det skyldes ikke, at vi først er kommet i gang med arbejdet nu, men at den store udskiftning i ML – ikke mindst med en ny mand på formandsposten – har gjort det nødvendigt at tage nogle lidt mere grundlæggende drøftelser om, hvem vi er, og hvad vi vil. Det skal ikke forstås sådan, at vi nu skal noget helt andet, men at de af os, som er nye i ML, har haft brug for at tage ejerskab for de beslutninger, som er truffet tidligere, så vi kan trække i arbejdstøjet som et samlet ML.

 

Økonomi

Det er med stor taknemmelighed, at vi kan se tilbage på økonomien i 2017. Som vi jo skrev ud i efteråret var vi en overgang pressede på likviditeten, fordi vores buffer var væk. Men på grund af jeres medleven og gavmildhed – vi fik stort set alle de frivillige gaveindtægter ind, som vi havde budgetteret med! – og med udskydelsen af ansættelsen af frivilligleder, endte vi med at gå ud af året med en buffer på godt 200.000. Det betyder, at vi gerne fremadrettet skulle undgå likviditetsproblemer. Det endelige regnskab er ved at blive færdiggjort og vil blive fremlagt i april måned.

I forhold til økonomiske tilsagn for 2018, er det gået lidt trægt med at få dem ind (heldigvis er der stadig en god givervilje;-), så vi har besluttet at i stedet for at bruge en masse krudt på at kontakte jer enkeltvis, regner vi med at, hvis vi ikke hører andet, fortsætter folk med at give, som hidtil. Derudover vil vi selvfølgelig følge udviklingen nøje, så hvis det viser sig, at der skulle ske ændringer, vil vi agere på det.

Det er en stor glæde, at så mange bærer med økonomisk – uden det ville vi ikke være i stand til at have og være alt det, der kendetegner Københavnerkirken. Skulle du endnu ikke være kommet i gang med at give, er du meget velkommen til at kontakte Maiken på maiken@kbhkirken.dk, så vil hun være behjælpelig med oplysninger og svar.

 

Stillinger

Som de fleste af jer forhåbentlig har set, er stillingen som frivilligleder nu slået op. Vi glæder os til at få en ny medarbejder, som kan tage hånd om Slaraffenland, de frivillige og events. Måske skal nogle have et lille puf til at søge den, så vi vil gerne bede jer om at holde øjne og ører åbne og måske prikke til én, som du kender, der kunne være egnet til stillingen, og opfordre til at søge.
I samme ombæring har vi sat vores ansatte præst, Nikolai Kaarsholm, op i tid. Han vil fremover være på 70%. Ud over de opgaver, som han allerede varetager, vil han forøge sine prædikenopgaver i kirken, samt overtage alt det administrative. Så hvis der er spørgsmål om stort set alt mellem himmel og jord, som vedrører Københavnerkirken, skal I hive fat i Nikolai på mobil: 6169 8558 eller info@kbhkirken.dk (han kan også kontaktes på sin almindelige mail: nikolai@kbhkirken.dk)

 

Opmærksomhedsområder i den kommende tid

Som nævnt har ML+ ikke bare ligget på den lade sige i de første måneder af 2018. Efter indkøringsfasen har effektueringen af nyansættelser fyldt, og senest har vi sat fokus på de områder, som vi tænker skal have øget opmærksomhed i den kommende tid. Det drejer sig om:

Slaraffenland:
Det er klart, at det har sat sine spor, at der ikke har været nogen medarbejder tilknyttet. Lederne og de frivillige har gjort en formidabel indsats, og både de og vi glæder os til, at vi får en ny ansat til at bakke op om arbejdet og de frivillige. Så der dels bliver mere overskud til den enkelte i Slaraffenland fra uge til uge, men så der også bliver overskud til at tænke fremad og være med til at videreudvikle på det gode arbejde, der finder sted der.

Mellemledere:
Vi er mange mennesker i Københavnerkirken. Det stiller større og større krav til ledelse og ledere, end når man er færre og alle kender hinanden og lige kan aftale, hvem der står for hvad over kaffebordet. Derfor ønsker vi at arbejde med og styrke lederskabet i kirken. I forhold til den overordnede ansatte ledelse har Claus Grønbæk af Borg-fonden fået bevilliget penge til at dygtiggøre sig på det ledelsesmæssige område og få flere ledelsesværktøjer i værktøjskassen via en mini-MBA i efteråret. Derudover har han fået støtte til besøge kirker og ledere og få inspiration og sparring i forhold til det specifikt kirkelige område i vores internationale netværk (A29 og Soma), som har erfaring med vækst og håndtering af større menigheder.

Vi ønsker også at klæde vores frivillige ledere på alle niveauer i kirken på, så det bliver godt at være leder, og så vi når videre ud. Derfor vil vi i dette år, arbejde med dette ind i en dansk, københavnerkirkekontekst, så det bliver godt og brugbart for os.

Fællesskab:
Det er jo ikke noget nyt, at vi ønsker fællesskab i Københavnerkirken, og at det kan være svært at komme til et stort fællesskab, som vi er. Derfor vil vi stadig fokusere på at gøre det nemmere og hurtigere at gå fra at være gæst til at blive en del af fællesskabet. Ikke så alle skal passe ind i en bestemt snæver struktur, men så alle, som ønsker det,  kan blive en del af fællesskabet, for deres egen skyld og for kirkens og evangeliets skyld.

Plantning på Vestegnen:
Et af de store og spændende områder er selvfølgelig vores nye plantning på Vestegnen. Initiativgruppen er ved at være klar til at gå ud og informere, samtale og invitere til at blive en del af den nye plantning. Det vil have vores klare fokus i 2018 og frem. Og så er det jo værd at bemærke, at vi ønsker, at det ikke bare skal handle om dem, der flytter med ud til den nye plantning, men at vi alle bliver bevidste om, at vi er sendt til mennesker med et budskab om en frelser, der giver håb for dette liv og det kommende. Det ønsker vi må leve og boble hos os alle.

På vegne af ML+

Jens Bruun Kofoed - formand for Københavnerkirken
Claus Grønbæk - ledende præst i Københavnerkirken

Ny gudstjenesteserie i det nye år

thumb_2.png

Rigtig godt nytår

Vi har i Københavnerkirken gennemgået Matthæusevangeliet igennem en længere periode. 

I vores gennemgang af evangeliet er vi nu kommet til Jesu mest berømte tale: Bjergprædikenen. I løbet af foråret vil vi stille skarpt på de ting, som Jesus taler om i netop denne tale. 

Det er både alvorlige og vigtige emner, hvor Jesus taler klart og udfordrende ind i din hverdag og livssituation. 

Serien løber over ti gudstjenester i foråret.

Velkommen til den første gudstjeneste d. 14. januar - vi glæder os!