Vi mangler 130.00 inden årets udgang

Kære menighed

 Vi mangler 130.000,- inden årets udgang!

Som i kan se på søjlen på diagrammet nedenfor, er vi i de seneste måneder kommet noget bagud i forhold til budgettet.

Heldigvis er der nogle områder, hvor vi har kunnet spare (lønkroner i forbindelse med orlov etc. og andre poster), men vi er i den situation, at vi skal bruge 200.000 kr. VI har allerede fået 70.000 ind i løbet af december, det er vi meget taknemmelige for. 

Men vi er ikke i mål endnu, hvis vi ikke skal gå ud af året med underskud. 

Derfor vil vi gerne bede jer alle om at overveje, om ikke I skulle give Københavnerkirken en ekstra julegave? Det har vi hårdt brug for. Nogle af os har mange midler, andre få, men hvis vi alle hjælper til, skal vi nok nå det. Så på forhånd tak fordi I vil bære med og få os i mål.

Du kan give her og nu på følgende to måder:  

• Bankoverførsel
Du kan overføre penge via din bank til reg. nr. 1551, konto nr. 60002401

• MOBILEPAY
Send penge til dette nummer: 94533


Sørg altid for at dit navn er angivet tydeligt på gaven, således at vi kan indberette beløbet til SKAT.


Billede2.png