Nyhedsbrev December 2018

*|MC:SUBJECT|*

Nyhedsbrev december 2018

Glædelig jul og godt nytår

Fra ML+ vil vi gerne allerede nu sige jer alle en stor tak for året, der er gået. Tak for jeres medleven og indsats. Tak for jeres tjeneste, både i synlige teams, men også i det skjulte. For hver et smil og snak ved kirkefrokosten, for hver en hjælpende hånd og bøn. For hver en kop kaffe eller aftensmad. For hver en opmuntring. Det er det, der gør Københavnerkirken til, hvad den er. Så TAK!  Og så vil vi ønske jer alle en velsignet adventstid, en glædelig jul og et godt nytår.

Vi mangler 200.000,- inden årets udgang!

Vi er de seneste måneder kommet noget bagud i forhold til budgettet. Heldigvis er der nogle områder, hvor vi har kunnet spare (lønkroner i forbindelse med orlov etc. og andre poster), men vi er i den situation, at vi skal bruge 200.000 kr. inden årets udgang, hvis vi ikke skal gå ud af året med underskud. Derfor vil vi gerne bede jer alle om at overveje, om ikke I skulle give Københavnerkirken en ekstra julegave? Det har vi hårdt brug for. Nogle af os har mange midler, andre få, men hvis vi alle hjælper til, skal vi nok nå det. Så på forhånd tak fordi I vil bære med og få os i mål.

Tak!

Bankoverførsel

Reg. nr.: 1551, konto nr.: 60002401

MobilePay 94533

Sørg altid for at dit navn er angivet tydeligt på gaven, således at vi kan indberette beløbet til SKAT.
For at vi kan lægge budget, opfordrer vi alle, der støtter kirken økonomisk til at give tilsagn om det årlige beløb. Udfyld formularen på hjemmesiden for at give tilsagn om din forventede gavestørrelse.
Afgiv tilsagn for 2019

Så er vi i gang!

Ved årsmødet blev der valgt 3 nye menighedsledere – Magnus Gosvig Christensen, Morten Brosbøl Jørgensen og Lars Sejergaard. Vi havde i går vores første møde som ny ledelse, hvor vi fik sat de nye ledere ind i opgaven og ellers tog fat på de ting og overvejelser, der ligger foran os. Blandt andet de satsningsområder, som vi lagde frem på årsmødet med at klargøre og definere MLs rolle, så der bliver tid og rum til at være tæt på menigheden og sørge for dens åndelige ve og vel og ”et lille skridt” for os alle i forhold til vores vision: ”at dem, vi kender, må kende Gud”.
De nye menighedsledere vil blive officielt indsat ved en gudstjeneste i nærmeste fremtid.
Vi fik også konstitueret ML, sådan at Jens Bruun Kofoed fortsat er formand og Kristoffer Enevoldsen er næstformand.

Det skal du også vide

Aftenkirke

Nu sker det! På netværkssøndagene vil der i det nye år være aftensamling inde i Bethesda fra kl. 17-19. Det vil være en enkel samling, hvor der vil være tid til refleksion, bøn, lovsang, salmer og bibelord. Fra kl. 18-19 vil vi spise sammen og der vil blive mulighed for at dele tanker og oplevelser med hinanden.

Der vil stadig være netværksgrupper og mulighed for andre tiltag til at være en velsignelse for dem, vi er sendt til, på disse søndage.
Jul og nytår i Københavnerkirken

Lyt til kirkens prædikener

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* Københavnerkirken, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ønsker du at ændre indstillingerne for vores nyhedsbrev?
Du kan opdatere dine indstillinger her eller afmelde nyhedsbrevet her.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*