Pinsegudstjeneste

Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 1 - 4 & vers 42 - 47

1. Hvad rørte dig i teksten/prædikenen?

2. Er pinse og Helligåndens komme en glæde for dig?

3. Hvordan oplever du, at Helligånden skaber troen i dit liv? Og taler, formaner og udruster dig?

4. Oplever du fællesskabet, som en gave? Er der noget, som du kan tjene fællesskabet med, som endnu ikke er kommet i spil?