Jesus er bedre // Jesus er bedre end spiritualitet

Apostlenes Gerninger kapitel 17,  vers 16-32

1. Da Paulus gik rundt i Athen, registrerede han, at der var mange 'afguder' – vi kunne også sige: mange udtryk for vildledt spiritualitet. Ser I det i Danmark i dag - i det offentlige rum og/eller blandt kolleger, medstuderende, venner?

2. Paulus blev 'oprørt' over det, han så. Helt bogstaveligt står der, at ånden i ham reagerede voldsomt på det, han så. Hvorfor reagerer ånden i ham så voldsomt, tror du?

3. Paulus reagerer også i handling: Han kontakter mennesker, han møder, for at komme i dialog og fortælle det kristne budskab. Hvordan reagerer du – og hvorfor?

4. Da Paulus skal tale til athenerne, understreger han Guds kærlige hensigt i alt, hvad han har gjort og stadig gør (= for at vi må finde ham) og hans tålmodighed over for syndere (Gud har holdt sin vrede tilbage pga. menneskers uvidenhed). Hvordan kan vi formidle Guds kærlige hensigt og tålmodighed til nutidens danskere?

5. Paulus bekræfter umiddelbart athenerne i deres åndelighed. Han tager udgangspunkt i enigheden. Han går endda så langt som til at sige, at vi mennesker 'er af Guds slægt' og 'lever og ånder i ham'. Det er formuleringer, som kan misforstås og misbruges. Hvorfor gør Paulus det alligevel - hvorfor løber han den risiko?

6. Har I nogen erfaringer med samtaler, der kunne hjælpe med at forstå kollegers, medstuderendes, venners og bekendtes åndelighed? Hvordan kan vi komme dem i møde?

7. Samtidig er Paulus ret klar i sin fremstilling af, at mennesker skal stå til ansvar over for Jesus, når han kommer igen som dommer – og at athenerne derfor må vende om til Jesus og tro på ham. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at få formidlet denne bibelske sandhed på en god måde?

8. Hver gang Paulus talte, var der nogen, der protesterede, hånede og tog afstand. Er du forberedt på, at det kan ske for dig også? Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at holde modet oppe alligevel?

9. Der var også nogle, som gerne ville høre mere – og endnu andre, som faktisk kom til tro. Hvad skyldtes det?

10. Tal om evangeliet i, at Gud lader os begynde forfra igen og igen – og at det er Gud og hans kraft, der kan og skal overbevise mennesker – ikke vores. Bed for dem, du ønsker skal lære Gud at kende.