Jesus er bedre // Jesus er bedre end velfærd

 

 1. Hvad er velfærd, og hvor vigtig er velfærd for dig?

 2. Hvor vigtig er velfærd for danskere generelt, som I oplever det?

 3. Hvorfor er velfærd så højt på dagsordenen? Hvad er det, velfærdsordningerne 'giver' os på det mere følelsesmæssige plan?

 4. Diskuter påstanden: Velfærd og velfærdsordninger kan blive en erstatning for Gud. Vi foretrækker af natur velfærdsordninger frem for Gud, fordi ordninger giver os en følelse af kontrol og rettighed, mens Gud …

  Læs teksten fra Mt 4,17-22

 5. Hvad er det mon ved Jesus, som får Simon Peter og Andreas, Jakob og Johannes til at forlade alt og følge ham 'straks' efter, han kalder dem?

 6. Hvordan ville du reagere, hvis Jesus kaldte dig til at opgive din økonomiske og sociale velfærd, forlade dit job, dit hjem og din familie for at udføre en opgave for ham?

 7. Hvorfor er det nødvendigt, at disciplene må foretage dette offer? Hvordan er det udtryk for kærlighed fra Jesus' side?

 8. Diskuter sætningerne:
  - Hvis alle kun fiskede mennesker, ville vi dø af sult.
  - Hvis kun fiskede fisk, ville ingen få det evige liv.

 9. Det er ikke alle, der skal gøre som disciplene. Men vi er alle kaldet til at sætte Jesus før alt andet og være vidner for ham – og ikke kun i teorien, også i praksis. Gør du/I det? Hvilke udslag giver det i jeres liv?

  Læs teksten fra Mt 19,27-30

 10. Forstår du Jesus' svar? Hvordan forstår du det?

 11. Diskuter påstandene:

  - Den bedste investering, du kan foretage for dig selv og dine nærmeste, er at følge Jesus, uanset omkostningerne.

  - Det er mere sikkert at være med Jesus på det dybe vand – end at være i en store båd uden ham.

  Er det sandt? Og hvis ja, hvorfor?

 12. Bed sammen om Helligåndens vejledning: Hvad kalder Jesus dig til? Hvordan kan du både 'fiske fisk' (job) og være med til at 'fiske mennesker'? Hvem kan du være med til at 'fiske' og hvordan?