Absoluthersk // At se Gud fra ryggen

 1. ·       Start med at læse 2. Mos. 33,19-23/Es. 45,15/Hebr.11,1.
   
 2. ·       Er der noget, du lægger særligt mærke til i disse tekster?
   
 3. ·       Er der noget i prædikenen, der har sagt dig noget?
   
 4. ·       Kan du genkende nogle af de oplevelser som beskrives i prædiken?
   
 5. ·       Hvordan oplever du Gud for tiden? Del gerne disse oplevelser med hinanden.
   
 6. ·       Oplever du ind imellem Gud som fraværende? I så fald ja, hvad gør du i disse
          situationer? Udfordre det din tro?
   
 7. ·       Er der grænser for hvor vigtige åndelige oplevelser er?