Jesu Prædiken // om at gøre noget for syns skyld

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 1-18

 1. Hvad er det, Jesus advarer imod i v1?
   
 2. Kender I til det, at søge menneskers anerkendelse mere end Guds? Hvorfor?
   
 3. Hvilke udfordringer kan der være ved ikke at søge menneskers ”løn”, men i stedet at søge Guds løn i det skjulte?
   
 4. v1 fungerer som en ”overskrift”/et princip for afsnittet om de åndelige discipliner; almisse, bøn og faste. Hvilke andre områder af livet som kristen siger v1 noget om?
   
 5. I talen gør Jesus brug af overdrevne eksempler for at fremme forståelsen (blæse i basun, bede på gadehjørner, mv.). Hvordan kunne en reel situation se ud, hvor man søger anerkendelse for ens retfærdige gerninger? Giv gerne eksempler fra jeres eget liv.
   
 6. Hvad er ”løn” i Bibelen, og er det noget, I er bevidste om, og stræber efter, i jeres liv?
   
 7. Specielt bøn, men også almisse, er alment praktiserede åndelige discipliner – men hvorfor er det ikke så almindeligt at faste?