Jesu Prædiken // om at sværge

Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 33-37

1. "Men jeg siger jer..." Tal om princippet i det Jesus siger. Hvorfor bliver det at sværge overflødigt?

2. Tal om løgn og identitet. Vær åbne og sæt ord på, hvor du fristes til at bruge hvide/vide løgne?

3. Hvordan kan I hjælpe hinanden til at leve i sandhed (med ja ja, nej nej) i jeres forskellige relationer? Giv konkrete eksempler (sværg evt på at hjælpe hinanden... :0)

4. Gud lod dig stå op i morges: Tal om jeres identitet som hhv Guds barn og et sandhedsvidne (de sidste 4 linjer af talen): hvad giver dig glæde og motivation i det liv?